airtransa-medio-ambiente

Política de qualitat i Medi ambient

Airtransa, Transportes de Agentes Independientes Reunidos, ha presentat sempre com a argument prioritari en la seva oferta, la seva serietat, professionalitat i la seva Qualitat de servei.

La Direcció de Airtransa, T.A.I.R.S. A., conscient de les actuals necessitats dels seus clients i el canviant entorn actual assumeix els següents compromisos, tant de Qualitat com de medi ambient:

  • Desenvolupar i mantenir els requisits del Sistema de Qualitat ISO 9001:2015,  integrant la qualitat en l’estratègia de l’empresa dotant de tècniques i eines per perseguir una millora contínua.
  • Garantir els serveis de transport complint els nivells de seguretat, puntualitat i qualitat demandats pel client
  • Complir amb els requisits legals i reglamentacions exigides per a l’exercici de la nostra activitat, així com amb els requisits derivats de la legislació mediambiental vigent que siguin aplicables a la nostra activitat.
  • Assegurar que els nostres proveïdors, col·laboradors i agents compleixen amb els requisits de qualitat, seguretat i Medi ambient establerts en el nostre sistema.
  • Total responsabilitat de cada membre de Airtransa, que coneix i comprèn la política de Qualitat i Medi ambient i els seus objectius. Conscienciant, motivant i involucrant al nostre personal, amb les seves aportacions, en la consecució de la millora contínua
  • Aconseguir la fiabilitat i confiança dels nostres clients mitjançant el compliment fidel de les seves instruccions, atenció personalitzada, tracte directe i agilitat,  en la prestació dels nostres serveis.
  • La formació, conscienciació i motivació continuada de tot el personal de Airtransa a fi d’assegurar la professionalitat dels mateixos, així com la satisfacció de totes les parts interessades i el respecte mediambiental
  • Col·laborar amb els nostres proveïdors, subcontractistes i altres companyies del sector per treballar en una línia de respecte i protecció al Medi ambient.
  • Reduir el consum de recursos i gestionar adequadament els residus que sigui inevitable produir.

La Direcció de Airtransa, T.A.I.R.S.A. revisa anualment la política de Qualitat i Medi ambient.

Premiats per la Generalitat de Catalunya amb el premi a la Qualitat -Q-