Logística

Sabem que la competitivitat d’una companyia s’aconsegueix mitjançant el rendiment productiu dels béns i serveis i mitjançant les operacions entre processos; ja siguin en la producció, en el magatzematge i logística d’estocs o lliuraments o bé mitjançant l’eficiència de sortida al mercat.

En Airtransa portem més de 40 anys de servei als nostres clients, som una companyia referent en el procés integral de gestió de mercaderies i disposem de magatzems específics per a tot tipus de productes:

null

Mercaderies de volum especial

null

Mercaderies perilloses o classificades especials

null

Alts volums de mercaderia en estoc

null

Serveis de paletizat, embalatge, etiquetatge, etc.

Assegurances

Facilitem als nostres clients la millor solució en assegurances per a les seves mercaderies, estiguin en circulació o en magatzem, disposem de les fórmules més adaptatives i ajustades del mercat.

Agent de Duanes

Airtransa proporciona als nostres clients l’assessorament personalitzat dels nostres agents de duana per a la gestió de tots els tràmits duaners relatius als despatxos d’exportació i importació dels seus productes, trànsits, magatzems en recinte duaner, despatxos parcials, règims de perfeccionaments actiu i passiu (RPA/RPP), serveis de farmàcia, veterinari, soivre, etc …