Publicat el / per Airtransa / a Transport de mercaderies internaciona

AIRTRANSA OBTÉ CERTIFICACIÓ GDP

 

Airtransa obté la certificació de Bones Pràctiques de Distribució de Medicaments per a ús humà (Good Distribution Practices / GDP),
segons les directrius de la Comissió Europea de 5 de novembre de 2013 (2013 / C 343/01).

Amb Aquesta certificació es garanteix als nostres clients el manteniment de la seguretat i la qualitat del producte durant tota la cadena de transport, atenent els aspectes clau (control de temperatura, sistema documental, validacions, formació, anàlisi de risc, seguretat, traçabilitat) tan importants per a la Indústria Farmacèutica.

La certificació GDP es suma a les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 que encaminen a Airtransa cap a l’excel·lència empresarial.

Tags: