Política de privacitat

Tota comunicació amb AIRTRANSA, T.A.I.R., S. a. per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporats a fitxers titularitat d’AIRTRANSA, T.A.I.R., S. a., l’adreça del qual és BALMES 32 PRAL.1ª BARCELONA CP.08007

Aquestes dades de caràcter personal seran tractats conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Nom de l’Empresa: AIRTRANSA, T.A.I.R., S. a.

Domicili: BALMES 32 PRAL.1ª BARCELONA CP.08007

e-mail: [email protected]