Convocatòria de la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes
19 septembre 2018 a les 10:00h